wizualnie.com

B.A.D. – Gotham City

Klient:
kreatywnie.org

Zakres prac:
– typografia do klipu

Rok:
2013