wizualnie.com

Być Kobietą

Klient:
kreatywnie.org/TV MAX

Temat pracy:

Oprawa graficzna programu telewizyjnego

Rok:
2015