wizualnie.com

logo_fmbwid_fmbw_wiz

Firma Budowlana

Klient:
Firma Budowlana Mirosław Woźniak

Zakres prac:
– logo
– wizytówka

Rok:
2010