wizualnie.com

logo_fptwiz_fpt

FPT

Klient:
Fundacja Przystanek Twórczość

Zakres prac:
– logo
– wizytówka

Rok:
2008