wizualnie.com

Minimalistyczne plakaty 1

Klient:
Projekt konkursowy

Temat pracy:
Minimalistyczne plakaty filmowe

część 1 – komedie polskie

Rok:
2014