wizualnie.com

logo_zgigid_zgig_01id_zgig_02

ZGIG

Klient:
Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza

Zakres prac:
– logo
– wizytówki
– papier firmowy
– koperty

Rok:
2006